top of page
עבודה בנוף הגליל _ עבודה לסטונדטים בנוף הגליל

לקולטאקט יש חזון רגשי.

איך צריך להרגיש מי שמצטרף אלינו, למסע
המיוחד בקולטאקט.

כשמרגישים את זה... מרגישים קולטאקט.

 

לאורך השנים שאלנו מהם המילים שמרכיבים את ההרגשה הזו ואילו ערכים כלולים בה.

מוסריות, אהבת אדם, נתינה, משפחתיות, שמחה ונחת הם חלק קטן מהמילים שאספנו לאורך השנים.

לאורך המסע בקולטאקט אנחנו דואגים שהחברים לדרך ייהנו מביטחון רגשי, ביטחון מקצועי, ביטחון אישי וביטחון תעסוקתי

bottom of page